TIN MỚI

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ hình thức chính quy cho người nước ngoài đợt 2 năm 2023 - Khóa 47 (12/11/2023)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ hình thức chính quy đợt 2 năm 2023 - Khóa 47 (12/11/2023)
Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ (08/11/2023)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt bổ sung từ ngày 10/10/2023 đến ngày 30/10/2023 (11/10/2023)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT năm 2023 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt bổ sung từ ngày 10/10/2023 đến ngày 30/10/2023 (11/10/2023)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 25/9/2023 đến ngày 30/9/2023 (25/09/2023)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT năm 2023 vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, Đại học Đà Nẵng đợt bổ sung từ ngày 25/9/2023 đến ngày 30/9/2023 (25/09/2023)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2023 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt bổ sung từ ngày 21/9/2023 đến ngày 28/9/2023 (22/09/2023)
Thông báo tuyển sinh đại học chính quy theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT năm 2023 vào Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum đợt bổ sung từ ngày 21/9/2023 đến ngày 28/9/2023 (22/09/2023)
Điểm trúng tuyển vào Đại học Đà Nẵng của các đợt bổ sung sau ngày 08/09/2023 (19/09/2023)

TIN NỔI BẬT

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN

Tên đợt Ngày mở Ngày đóng Đăng ký
1. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 10/10/2023 đến 30/10/2023 10/10/2023 30/10/2023 Tìm lại
2. Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Phân hiệu Kon Tum từ 10/10/2023 đến 30/10/2023 10/10/2023 30/10/2023 Tìm lại
3. Đăng ký xét tuyển vào ĐH Sư phạm Kỹ thuật theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ ngày 25/09/2023 đến ngày 30/09/2023 25/09/2023 30/09/2023 Tìm lại
4. Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật từ 25/9/2023 đến 30/9/2023 25/09/2023 30/09/2023 Tìm lại
5. Đăng ký xét tuyển vào Phân hiệu Kon Tum theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ 21/9/2023 đến 28/9/2023 21/09/2023 28/09/2023 Tìm lại
6. Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Phân hiệu Kon Tum từ 21/9/2023 đến 28/9/2023 21/09/2023 28/09/2023 Tìm lại
7. Đăng ký xét tuyển bổ sung theo kết quả thi tốt nghiệp THPT vào Trường Đại học Ngoại ngữ từ 15/9/2023 đến 20/9/2023 15/09/2023 20/09/2023 Tìm lại
8. Đăng ký xét tuyển vào ĐH Sư phạm theo phương thức xét học bạ THPT đợt BS từ ngày 15/9/2023 đến ngày 20/9/2023 15/09/2023 20/09/2023 Tìm lại

VIDEO HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ

HƯỚNG DẪN THEO DÕI HỒ SƠ

TRANG TUYỂN SINH CÁC ĐƠN VỊ THÀNH VIÊN

Đang truy cập: 15; Đã truy cập: 30,019,363