Thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp trình độ cao đẳng năm 2023 của Trường Đại học Bách khoa

Ngày đăng: Thứ ba, ngày 8 tháng 8 năm 2023

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh đào tạo đại học chính quy với đối tượng tốt nghiệp trình độ cao đẳng (liên thông chính quy) năm 2023 như sau:

 1. Đối tượng, phạm vi tuyển sinh và chính sách ưu tiên

- Đối tượng tuyển sinh: thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy ngành phù hợp với ngành đăng ký xét tuyển và đảm bảo các điều kiện khác theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

- Phạm vi tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

- Chính sách ưu tiên xét tuyển: theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 1. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển theo kết quả học tập bậc Cao đẳng.

- Nguyên tắc xét tuyển: xét tuyển theo điểm trung bình chung (thang điểm 4) toàn khoá học bậc cao đẳng, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu.

Trường hợp thí sinh có điểm trung bình chung toàn khoá theo thang điểm 10, quy đổi về thang điểm 4 như sau: từ 8,5 đến 10 điểm (thang 10) tương ứng là 4,0 điểm (thang 4); từ 8,0 đến dưới 8,5 điểm (thang 10) tương ứng là 3,5 điểm (thang 4); từ 7,0 đến dưới 8,0 điểm (thang 10) tương ứng là 3,0 điểm (thang 4); từ 6,5 đến dưới 7,0 điểm (thang 10) tương ứng là 2,5 điểm (thang 4); từ 5,5 đến dưới 6,5 điểm (thang 10) tương ứng là 2,0 điểm (thang 4).

- Điều kiện xét tuyển: Điểm xét tuyển (ĐXT) là điểm trung bình chung học tập ở bậc cao đẳng ≥ 5,5 (theo thang điểm 10) hoặc ≥ 2,0 (theo thang điểm 4).

 1. Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo: là chương trình đào tạo đại học chính quy đang được thực hiện tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

Khối lượng học tập yêu cầu chương trình liên thông do Nhà trường xác định cụ thể cho từng thí sinh, căn cứ chương trình đào tạo cao đẳng thí sinh đã tốt nghiệp và chương trình đào tạo đại học liên thông thí sinh đăng ký dự tuyển.

 1. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh

TT

Tên ngành

xét tuyển

ĐKXT

Tên PTXT

Chỉ tiêu (dự kiến)

1

Công nghệ thông tin

7480201

Liên thông chính quy

5

2

Công nghệ dầu khí và khai thác dầu

7510701

Liên thông chính quy

2

3

Công nghệ chế tạo máy

7510202

Liên thông chính quy

4

4

Kỹ thuật cơ khí

7520103

Liên thông chính quy

4

5

Kỹ thuật cơ điện tử

7520114

Liên thông chính quy

4

6

Kỹ thuật điện

7520201

Liên thông chính quy

4

7

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

7520216

Liên thông chính quy

2

8

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

7520207

Liên thông chính quy

4

9

Kỹ thuật hoá học

7520301

Liên thông chính quy

2

10

Kỹ thuật môi trường

7520320

Liên thông chính quy

2

11

Công nghệ thực phẩm

7540101

Liên thông chính quy

5

12

Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)

7580201

Liên thông chính quy

4

13

Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ

7580202

Liên thông chính quy

2

14

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

Liên thông chính quy

4

15

Kinh tế xây dựng

7580301

Liên thông chính quy

2

 1. Đăng ký

5.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm có:

 • Đơn xin dự tuyển (Mẫu 1);
 • Bản sao CCCD/CMND;
 • Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng (Trường hợp thí sinh đang chờ Trường cấp bằng tốt nghiệp thì có thể nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp và bổ sung bằng tốt nghiệp sau);
 • Phụ lục văn bằng hoặc bảng điểm của trình độ cao đẳng;
 • Minh chứng để hưởng các chính sách ưu tiên (nếu có);
 • Lệ phí đăng ký xét tuyển.

5.2. Thông tin và nơi đăng ký nộp hồ sơ:

a. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/8/2023.

b. Nộp hồ sơ:

Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới địa chỉ Phòng Đào tạo (Phòng A123) Trường Đại học Bách khoa, Số 54 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Nội dung ghi rõ: Hồ sơ dự tuyển Liên thông 2023

5.3. Lệ phí xét tuyển: 200.000 đồng/hồ sơ.

Thí sinh nộp lệ phí đăng ký xét tuyển theo hình thức chuyển khoản và cung cấp minh chứng đã nộp lệ phí (chụp ảnh tin nhắn, phiếu nộp tiền,..).

Thông tin chuyển khoản:

Đơn vị hưởng: Trường Đại học Bách khoa

• Số tài khoản: 129000083132           

Ngân hàng thu hưởng: TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Đà Nẵng   

  Lưu ý: Thí sinh cần ghi rõ thông tin khi chuyển lệ phí

<Họ và tên thí sinh> + <Dự tuyển Liên thông>

5.4. Thông tin liên hệ:

Các thắc mắc trong quá trình đăng ký xét tuyển, xin vui lòng liên hệ:

 Phòng Đào tạo (A123), Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng

Điện thoại: 02363.620.999

• Email: hosotuyensinh.dhbk@dut.udn.vn

TIN LIÊN QUAN